Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie

99-418 Bełchów

Bełchów 85

Tel./Fax: (46) 838-67-77

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

                                                               

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2020

Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bełchowie

z dnia 06 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu/Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej* w
Bełchowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Bełchowie w okresie od dnia 06 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej* w Bełchowie są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej spbelchow.szkolnastrona.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej*
w Bełchowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                   Szkoły Podstawowej

                                                                                          im. Władysława Broniewskiego

                                                                                                         w Bełchowie

                                                                                                  mgr Teresa Wojenka

                                                                                                    

*Wybrać właściwe

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice.
Informujemy o ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", która
uzyskała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.
Celem akcji jest wesprzeć proces domowej edukacji dzieci.
W każdą środę i każdy piątek na stronie www.crl.org.pl publikowane są darmowe materiały
dla rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.
Bezpośredni link do materiałów:
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/
Link do filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=wck8n_rGpSY

 

                               

 

Szanowni Państwo,

 

aktualna sytuacja w naszym kraju i na świecie wymaga od nas, rodziców, wyjątkowego  zaopiekowania się naszymi pociechami. Pojawiające się u dzieci nieprzyjemne emocje, przede wszystkim strach, obawa, lęk, niepokój są zupełnie zrozumiałe w obecnej sytuacji. W trosce o naszych Uczniów i wspierając Was, rodziców, proponuję zapoznanie się z poniższymi materiałami, które mogą być pomocne w radzeniu sobie z tą trudną sytuacją, w rozmowach, które prowadzicie z dziećmi:

 

  • Link do artykułu - wywiad z psychologiem dr Magdaleną Śniegulską

 

https://polskatimes.pl/koronawirus-w-polsce-jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-koronawirusie-porady-psychologa-z-uniwersytetu-swps/ar/c1-14855071?fbclid=IwAR0Ro9pV4IdrOnlfqiUdeq1z9IM1Tw3163RafXCAeoRazaWaUfOcVumNMho

 

  • Link do bezpłatnego webinaru organizowanego przez Uniwersytet SWPS, w którym psycholog dr Ewa Prałgowska odpowiada na pytania dotyczące sytuacji zagrożenia i konsekwencji, jakie ono generuje oraz jak zadbać o komfort psychiczny swój i swoich najbliższych.

 

 https://www.swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia/403-webinarium/21359-jak-radzic-sobie-z-lekiem-przed-koronawirusem-webinar?utm_source=FB&utm_medium=event-SP&utm_campaign=SPevent&utm_content=21359-jak-radzic-sobie-z-lekiem-przed-koronawirusem-webinar&fbclid=IwAR14HhcncMVAkZqK2EdT-BiwzKq1MFz-4gPt86GdpnzILC8QQUo3hCvUq58

 

Ponadto informuję, że prowadzę dyżur telefoniczny we wtorki od 13.00 – 16.00 pod numerem 512105773  oraz  możliwy jest kontakt mailowy aanet1@wp.pl

 

Pozdrawiam serdecznie, damy radę

 

mgr Aneta Piątkowska, psycholog

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Powiększ obraz

Plac zabaw

Czytaj więcej o: Plac zabaw